Reklamační řád

Storno objednávky

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu do 24 hodin po odeslání objednávky. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka specielně zhotovit.

Reklamační řád

Případné reklamace vyřizujeme dle reklamačního řádu, v souladu s Občanským zákoníkem a se Zákonem o ochraně spotřebitele. Při zaslání reklamace, nezapomeňte přiložit kopii prodejního dokladu.

"V souladu s ust. § 599 je zákazník povinen uplatnit vady zaslaného zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí (týká se zjevných vad, které zboží vykazovalo v okamžiku převzetí). Za účelem zachování práv z odpovědnosti je zákazník povinen pečlivě prohlédnout zboží ihned po jeho přijetí. Za zjevné vady jsou považovány ty vady, které jsou pouhým okem zjistitelné ještě před prvním použitím zboží i bez nutnosti zvláštních odborných znalostí. Za uplatnění vad „bez zbytečného odkladu“ je považováno jejich uplatnění nejpozději do prvního použití zboží. Nárokům z vad, neuplatněných zákazníkem bez zbytečného odkladu po převzetí zboží a před jeho prvním použitím, nemůže být vyhověno.

Na vady, které zboží neneslo při převzetí a které se vyskytnou v průběhu jeho používání, poskytujeme záruku v délce dvou let. Tato záruka se nevztahuje na ty vady zboží, které byly způsobeny jeho běžným opotřebením, nebo v důsledku jeho nesprávného používání či ošetřování."

Odstoupení od smlouvy

V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb. má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího platí pouze v případě doručení zboží na dobírku a nevztahuje se na osobní převzetí zboží v místě prodávajícího.

Toto právo může zákazník uplatnit za následujících podmínek:

  • Zboží musí být v nepoškozeném originálním obalu
  • Zboží musí být kompletní včetně etiket a dalších doplňků
  • Zboží nesmí nést známky jakéhokoli opotřebení ani poškození (ušpinění, ošoupání, pokrčení apod.)
  • Ke zboží musí být přiložen originální doklad o koupi
  • Zboží posílejte doporučeně (nikoliv na dobírku).
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet, a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

Zákazník je však povinen v této souvislosti uhradit prodávajícímu částku, kterou prodávající vynaložil na dopravné a balné. Tuto částku je oprávněn prodávající započítat jednostranně na svou povinnost vrátit kupní cenu. Kupující nemá nárok na náhradu nákladů spojených s vrácením zboží v důsledku odstoupení od smlouvy.

Záruka

Na naše zboží Vám poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se vztahuje na materiálové a výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a nesprávným skladováním. Zboží si po převzetí od dopravce řádně zkontrolujte (hlavně neporušenost obalu) a případné poškození či znehodnocení balíku reklamujte přímo u přepravce.

Výměna zboží

Jestliže dojde k chybnému výběru velikosti, zašlete nepoužívaný a nepoškozený výrobek zpět a my Vám jej vyměníme, účtovat budeme samozřejmě pouze poštovné a balné.